Deze praktijk voor manuele therapie en kinesitherapie werd in 2000 opgericht door Willem De Hertogh. In de loop der jaren hebben verschillende therapeuten zich bij hem vervoegd.

In onze praktijk richten we ons op klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

We streven daarbij naar een individuele aanpak.

Een grondige analyse van het gezondheidsprobleem door middel van een vraaggesprek en gerichte lichamelijke tests is de basis van elke behandeling.

Het geven van bewegingsadviezen, het verrichten van mobilisaties van gewrichten en het aanleren van spierversterkende oefeningen zijn enkele van onze therapeutische verrichtingen.

Samen met u worden realistische behandeldoelen vooropgesteld en wordt de progressie opgevolgd.

We houden eraan om op een correcte manier samen te werken met verwijzende artsen en sturen op regelmatige basis verslagen.

Naast algemene revalidatie leggen we ons elk toe op bijzondere aandachtsgebieden.

Deze staan vermeld bij ‘over ons‘.