Wat is manuele therapie? 

Manuele therapie is een specifieke stroming binnen de kinesitherapie dat zich richt op zowel een musculoskeletale (gewrichten-spieren) als myofasciale (spieren-bindweefsel) aanpak. Maar ook de sensomotorische controle (manier van bewegen) en het neurologische (zenuwstructuren) aspect worden niet over het hoofd gezien.

Om een voorbeeld te geven: uitstralende pijn in de arm in combinatie met bv tintelingen thv de hand kan een neurologische oorzaak hebben maar even goed ook een spier die in disfunctie is waardoor zij deze klachten geeft. Een ander voorbeeld: hoofdpijn en nekpijn kunnen veroorzaakt worden door zowel spieren als gewrichten. Of bv schouderklachten kunnen ontstaan door een slechte werking van het schoudergewricht en de omliggende bot structuren zoals het sleutelbeen met het borstbeen of het schouderblad. Of indien de spieren rond het schoudergewricht en -blad niet correct samen werken omwille van een fout bewegingspatroon, kunnen de klachten blijven bestaan indien dit patroon niet wordt aangepast om zo een optimale manier van bewegen te verkrijgen. Het is dus noodzakelijk om eerst een uitgebreid vraaggesprek te houden waaruit een duidelijk beeld kan geschept worden van de klachten van de patiënt. Ook wordt hier voor het eerst een mogelijke behandeling vooropgesteld. Met vervolgens een grondig onderzoek bestaande uit specifieke testen probeert men dit te bevestigen of te ontkrachten. Hierop worden dan de behandeldoelstellingen gebaseerd in overleg met de patiënt.

Hoe verloopt een behandeling?

Bij de eerste behandeling wordt een grondige analyse van uw klachten gemaakt. We stellen daarvoor gerichte vragen en voeren indien nodig specifieke tests uit. Op basis daarvan wordt ingeschat of uw klachten door manuele therapie behandeld kunnen worden, en wat de onderdelen van de behandeling kunnen zijn. Bij de behandelingen wordt veelal een combinatie van manuele technieken (mobilisaties, manipulaties) met oefentherapie gebruikt. Meestal worden ook enkele huiswerkoefeningen aangeleerd.

Hoe voelt het aan?

Bij het uitvoeren van klinische tests wordt gezocht naar de oorzaak van de klachten. Korte pijnprovocatie is bijgevolg mogelijk. Bij de mobilisaties en manipulaties worden bewegingen uitgevoerd en wordt druk uitgeoefend. Dit is allemaal goed te verdragen en meestal niet pijnlijk. Op basis van uw feedback wordt de behandeling aangepast indien nodig.

Na de behandeling

Neveneffecten zijn steeds mogelijk na een sessie manuele therapie. Dit kan bv zeurende pijn zijn na een myofasciale behandeling. Belangrijk hierbij is voldoende te bewegen, stretchen en eventueel warmte te leggen op de behandelde spier. Kortstondige toename van de klachten is mogelijk. Meld dit steeds de volgende behandelsessie. Dit soort klachten duurt meestal niet langer dan 24 à 48u. 


Kom je graag langs?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x